Chính sách chất lượng

Tâm Việt Tech JSC luôn xác định công tác kinh doanh và cung cấp giải pháp là những yếu tố hàng đầu quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty. Với tôn chỉ như vậy, tập thể công ty chúng tôi cam kết :

  • Luôn lắng nghe, trăn trở và sáng tạo giải pháp đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
  • Với uy tín, kinh nghiệm, Tâm Việt Tech JSC phấn đấu lấy chất lượng dịch vụ là mục tiêu hàng đầu, cung cấp các sản phẩm tốt nhất cho khách hàng.
  • Liên tục đổi mới, phát huy sản phẩm mới và phương thức phục vụ mới phù hợp với xu thế phát triển của thị trường.
  • Không ngừng đào tạo, nâng cấp trình đội cán bộ nhằm tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao và đáp ứng nhu cầu khách hàng.