Sản phẩm và dịch vụ

PHẦN MỀM

 • Giải pháp Website, Cổng thông tin điện tử (PORTAL) dành cho các doanh nghiệp, tổ chức, các cơ quan chính phủ.
 • Giải pháp quản trị và hoạch định nguồn nhân lực cho Doanh nghiệp (ERP).
 • Phần mềm quản lý văn bản (eDOC).
 • Phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo.
 • Phần mềm quản lý thi đua, khen thưởng.
 • Giải pháp quản lý và theo dõi các dự án đầu tư.
 • Giải pháp một cửa điện tử tổng thể (ePar) 
 • Giải pháp báo điện tử và tòa soạn điện tử (eNews).

TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Cung cấp các giải pháp:

 • Mạng truy cập nội bộ, không dây, diện rộng và truy cập internet.
 • Điện thoại trên nền IP, hội nghị truyền hình.
 • Bảo mật hệ thống mạng và máy chủ dịch vụ (Network & System Security).
 • Trung tâm dữ liệu: Lưu trữ, khôi phục dữ liệu.