Lĩnh vực kinh doanh

CUNG CẤP THIẾT BỊ VIỄN THÔNG, CNTT Kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông, CNTT gồm : thiết bị truy cập đa dịch vụ – đa phương tiện, thiết bị đầu cuối, máy trạm, máy chủ, các thiết bị mạng (định tuyến, chuyển mạch, tường lửa,…), Data Center, Contact Center,… và các thiết bị […]

Phương châm hoạt động

featured-2

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CÔNG TY Trí tuệ, sáng tạo là nền móng của Công ty. Con người là tài sản vô giá của Công ty. Sự đoàn kết và tính chuyên nghiệp là phương pháp làm việc của Công ty. Sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả kinh tế là mục […]

Năng lực Công nghệ

featured-1

Ngôn ngữ lập trình HTML/DHTML, Javascript, Perl, JSP, WML,XML/XSL, ASP.Net, PHP Giao thức kết nối XML/ XSL, Soap. Công cụ phát triển ứng dụng MS Visual Studio.Net, Zend, MOSS 2007/2010. Webserver IIS 6.0/7.0, Silver Stream Application Server, MS Site Server, Websphere Application Server,  BEA Weblogic, Apache Webserver, iPlanet Application Server. Hệ điều hành Windows Server […]

Chính sách chất lượng

featured-3

Tâm Việt Tech JSC luôn xác định công tác kinh doanh và cung cấp giải pháp là những yếu tố hàng đầu quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty. Với tôn chỉ như vậy, tập thể công ty chúng tôi cam kết : Luôn lắng nghe, trăn trở và sáng tạo giải […]