Phương châm hoạt động

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CÔNG TY

 • Trí tuệ, sáng tạo là nền móng của Công ty.
 • Con người là tài sản vô giá của Công ty.
 • Sự đoàn kết và tính chuyên nghiệp là phương pháp làm việc của Công ty.
 • Sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả kinh tế là mục tiêu hàng đầu của Công ty.
 • Cơ hội thăng tiến, quyền lợi chỉ dựa trên sự nỗ lực và đóng góp của mỗi thành viên.

QUAN ĐIỂM THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN

 • Luôn hoàn thành các dự án đúng thời hạn với chất lượng tốt.
 • Chỉ thực hiện việc lập trình khi đã xác định rõ toàn bộ các yêu cầu của khách hàng
 • .Luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng khi có yêu cầu.
 • Áp dụng và tuân thủ triệt để các quy trình, phương pháp quản trị dự án.
 • Áp dụng các công nghệ mới nhất nhưng phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

TIỀM LỰC CON NGƯỜI

 • Tâm Việt Tech JSC có đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật tài năng, tuổi trẻ và nhiệt huyết, đủ khả năng thực hiện nhiều dự án phức tạp với các đối tác
 • Tổng số cán bộ nhân viên: 30 người trong đó 100% có trình độ đại học và trên đại học.