Lĩnh vực kinh doanh

CUNG CẤP THIẾT BỊ VIỄN THÔNG, CNTT:

 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông, CNTT gồm : thiết bị truy cập đa dịch vụ – đa phương tiện, thiết bị đầu cuối, máy trạm, máy chủ, các thiết bị mạng (định tuyến, chuyển mạch, tường lửa,…), Data Center, Contact Center,… và các thiết bị phục vụ mạng thông tin di động, Wimax, NGN,…
 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu các phần mềm có bản quyền.
 • Kinh doanh, xuất nhập khẩu các vật tư khác phục vụ mạng viễn thông và công nghệ thông tin như các loại cáp, anten, nguồn,…

CUNG CẤP DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG, CNTT:

 • Dịch vụ đo kiểm chất lượng mạng viễn thông, công nghệ thông tin.
 • Sửa chữa các thiết bị viễn thông, tin học, nguồn,…
 • Tư vấn các giải pháp về CNTT, viễn thông.

SẢN XUẤT PHẦN MỀM ỨNG DỤNG:

 • Cung cấp các giải pháp trong lĩnh vực quản lý và khai thác các dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông, Internet.
 • Cung cấp giải pháp hiện đại hóa hệ thống một cửa và một cửa liên thông cho các đơn vị HCSN cấp thành phố, quận, huyện, Sở, phường, xã,…
 • Cung cấp giải pháp Cổng thông tin điện tử và điều hành tác nghiệp cho các đơn vị HCSN và doanh nghiệp.
 • Cung cấp giải pháp Báo điện tử, tòa soạn điện tử cho các Báo tỉnh, thành phố, các tạp chí chuyên ngành.
 • Cung cấp giải pháp tổng thể về quản trị và hoạch định nguồn nhân lực cho doanh nghiệp (ERP).
 • Thiết kế, xây dựng Website cho các tổ chức, cá nhân.
 • Thiết kế, xây dựng phần mềm theo yêu cầu.