Đối tác – Khách hàng

Yếu tố quan trọng dẫn đến thành công trong kinh doanh của Tâm Việt Tech JSC là sự chủ động trong quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Các mối quan hệ cởi mở chân thành đã hỗ trợ cho Tâm Việt Tech JSC nắm bắt được các công nghệ mới, đáp ứng tốt nhất cho mọi nhu cầu khách hàng.

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

 • Tỉnh ủy Nghệ An
 • UBND tỉnh Hải Dương và các đơn vị trực thuộc
 • UBND tỉnh Yên Bái và các đơn vị trực thuộc
 • UBND tỉnh Bắc Giang và các đơn vị trực thuộc
 • UBND tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị trực thuộc
 • Bộ Thông tin và Truyền thông
 • UBND thành phố Hòa Bình – tỉnh Hòa Bình
 • UBND thành phố Điện Biên Phủ – tỉnh Điện Biên
 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái
 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa
 • Trung tâm tin học công báo – UBND tỉnh Bắc Giang
 • Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
 • Báo Hải Dương
 • Báo Lạng Sơn
 • Tạp chí Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc