Tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Ngày 9/4/2015,  Phòng Nội vụ  huyện Tân Yên phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt triển khai tập huấn phần mềm một cửa hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Đối tượng là lãnh đạo, và cán bộ một cửa xã, thị trấn phụ trách giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa điện tử liên thông. 

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn phần mềm một cửa hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính theo Quy trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính thực hiện qua môi trường mạng. Từ khâu tiếp nhận hồ sơ hành chính do người dân nộp trực tiếp, hồ sơ được tự động luân chuyển theo quy trình xử lý từ các phòng ban chuyên môn, cập nhật tiến độ giải quyết và trả kết quả giải quyết cho người dân đúng thời gian quy định. Công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND các xã, thị trấn. Dữ liệu từ các xã, thị trấn sẽ được liên thông lên cơ sở dữ liệu cấp huyện.

DSC 0071 FILEminimizer4 1024x669 Tập huấn sử dụng phần mềm một cửa điện tử tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Từ 3 xã đầu tiên thực hiện một cửa liên thông, hiện nay đã có 12 xã thực hiện một cửa liên thông. Sau lớp tập huấn này, huyện Tân Yên và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt sẽ tiếp tục thực hiện một cửa liên thông tại 24 xã, thị trấn trong thời gian tới.

Nguồn: http://tanyen.bacgiang.gov.vn/