QUAN HỆ KINH DOANH ĐỐI TÁC KHÁCH HÀNG

Yếu tố quan trọng dẫn đến thành công trong kinh doanh của Tâm Việt Tech JSC là sự chủ động trong quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Các mối quan hệ cởi mở chân thành đã hỗ trợ cho Tâm Việt Tech JSC nắm bắt được các công nghệ mới, đáp ứng tốt nhất cho mọi nhu cầu khách hàng.

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC

 • Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Tỉnh ủy Nghệ An
 • UBND tỉnh Hải Dương và các đơn vị trực thuộc
 • UBND tỉnh Yên Bái và các đơn vị trực thuộc
 • UBND tỉnh Bắc Giang và các đơn vị trực thuộc
 • UBND tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị trực thuộc
 • UBND tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị trực thuộc
 • UBND thành phố Cần Thơ và các đơn vị trực thuộc
 • UBND thành phố Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình
 • UBND thành phố Lai Châu - tỉnh Lai Châu
 • UBND thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên
 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình
 • Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang
 • Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
 • Tạp chí Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
 • Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc
 • Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh
 • Báo Hải Dương
 • Báo Lạng Sơn