Lĩnh vực kinh doanh

CUNG CẤP THIẾT BỊ VIỄN THÔNG, CNTT Kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị viễn thông, CNTT gồm : thiết bị truy cập đa dịch vụ – đa phương tiện, thiết bị đầu cuối, máy trạm, máy chủ, các thiết bị mạng (định tuyến, chuyển mạch, tường lửa,…), Data Center, Contact Center,… và các thiết bị […]