Thông báo kết quả đánh giá sản phẩm phần mềm Một cửa điện tử nguồn mở số 387/BTTTT-CNTT

kiemdinhphanmem

Ngày 4 tháng 02 năm 2015, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra Thông báo gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo về kết quả kiểm định đánh giá sản phẩm phần mềm một cửa điện tử E-par do Công ty Cổ phần Đầu […]