Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

Sáng 2/10, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà tổ chức khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại dCông ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt xây dựng. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông,  và lãnh đạo huyện Thanh Hà.

khaitruongThanhHa 1 Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

Lãnh đạo Sở TT&TT, Sở Nội vụ  và lãnh đạo huyện Thanh Hà tham dự lễ khai trương

 Việc UBND huyện Thanh Hà chính thức đưa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại vào hoạt động sẽ giúp đồng bộ hóa những ứng dụng của công nghệ thông tin vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện, nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền, góp phần công khai và đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

khaitruongThanhHa 2 Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

Người dân thực hiện giao dịch công việc tại bộ phận “Một cửa”

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được đầu tư các trang thiết bị hiện đại như: hệ thống lấy số xếp hàng tự động, hệ thống tra cứu mã vạch theo dõi tiến độ giải quyết các thủ tục, hệ thống màn hình cảm ứng tra cứu thông tin các thủ tục hành chính; hệ thống camera giám sát, hệ thống mạng và phần mềm hỗ trợ… sẽ tạo nên một bước tiến lớn trong giải quyết thủ tục hành chính của huyện. Bộ phận Một cửa hiện đại của huyện sẽ tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 25 thủ tục hành chính thuộc 4 lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và hạ tầng; Lao động – Thương binh và Xã hội; Tư pháp.

Như vậy, đến thời điểm này, Nam Sách là địa phương thứ bảy của tỉnh Hải Dương thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” hiện đại do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt xây dựng.

Nguồn: http://haiduong.gov.vn/

Trackbacks

 1. Buy CBD

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 2. best CBD

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 3. CBD oil

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 4. cbd anxiety

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 5. cbd gummies

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 6. cbd for dogs

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 7. CBD products

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 8. Rusty

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 9. delta 8 thc

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 10. delta 8

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 11. buy delta 8

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 12. cbd for sale

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 13. cbd

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 14. delta 8 carts

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 15. followers

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 16. weed near me

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 17. buy weed

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 18. verma farms

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 19. best kratom

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại

 20. spinfuel.com

  Huyện Thanh Hà: Khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình Một cửa liên thông hiện đại