Khai trương “Một cửa” điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

(BGĐT) – Ngày 24-4-2015, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức khai trương Bộ phận Một cửa điện tử hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). 

20150424152111 3 Khai trương Một cửa điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

Phần mềm một cửa điện tử Sở Nội vụ kết nối liên thông với phần mềm chung của tỉnh, có thể giám sát việc giải quyết TTHC của các địa phương

Bộ phận một cửa điện tử Sở Nội vụ do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt là đơn vị tư vấn. Sở đã đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, đồng thời tiến hành đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm cho cán bộ, công viên chức.

Số TTHC đang được giải quyết tại Sở là 77. Trong đó, có 58 TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 40 TTHC liên thông với Văn phòng UBND tỉnh. Phần mềm ở bộ phận này có nhiều tính năng hiện đại, nổi bật, là đơn vị đầu tiên ở tỉnh giúp người dân giám sát tiến độ giải quyết TTHC của mình bằng Internet, điện thoại di động; cán bộ nhập hồ sơ theo thủ tục công khai trên màn hình; lãnh đạo Sở có thể kiểm tra, giám sát công việc; kết nối với phần mềm dùng chung ở các địa phương để giám sát tiến độ giải quyết TTHC.

Được biết, sau khi khai trương, Sở Nội vụ sẽ tiến hành kết nối trực tiếp vào Trang thông tin cải cách TTHC của tỉnh, một số ngành và các địa phương, từng bước tiến tới mô hình chính quyền điện tử.

Hồng Hiếu

Nguồn: http://baobacgiang.com.vn/