Khai trương “Một cửa” điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

snvbg

(BGĐT) – Ngày 24-4-2015, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tổ chức khai trương Bộ phận Một cửa điện tử hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).  Phần mềm một cửa điện tử Sở Nội vụ kết nối liên thông với phần mềm chung của tỉnh, có thể giám sát việc giải quyết […]