Sở Xây dựng Bắc Giang khai trương Bộ phận “Một cửa điện tử”

Ngày 25/3, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa hiện đại, liên thông do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt xây dựng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái dự và chỉ đạo.

228 Sở Xây dựng Bắc Giang khai trương Bộ phận “Một cửa điện tử”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tham quan Bộ phận Một cửa điện tử tại Sở Xây dựng.

Phần mềm “Một cửa điên tử” được Sở Xây dựng sử dụng có nhiều tính năng nổi bật, mới có lần đầu ở tỉnh như: có tin nhắn giám sát gửi đến người dân ngay khi lãnh đạo Sở ký văn bản giải quyết; người dân có thể giám sát tiến độ thực hiện thủ tục của mình 24/24 giờ bằng Internet, điện thoại di động; cán bộ tiếp nhận hồ sơ chỉ có thể nhập hồ sơ theo danh mục hiện trên phần mềm (không thể yêu cầu nộp thêm thành phần hồ sơ không có trong quy định đảm bảo công khai, minh bạch); cho phép thống kê, báo cáo kết quả giải quyết thủ tục online và kết nối trực tiếp với Trang thông tin cải cách hành chính của tỉnh… Sau gần 3 tháng sử dụng thử nghiệm, Sở đã tiếp nhận 111 hồ sơ, giải quyết xong 18 hồ sơ. Kết quả sử dụng thử nghiệm cho thấy đã phát huy được nhiều ưu điểm so với mô hình “Một cửa” cũ; đủ điều kiện để khai trương, sử dụng chính thức phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Thời gian qua, Sở xây dựng Bắc Giang đã triển khai xây dựng Bộ phận “Một cửa điện tử” đồng bộ gồm xây phần mềm Một cửa điện tử, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị, đào tạo sử dụng phần mềm cho cán bộ, công chức, viên chức và sử dụng thử nghiệm, rút kinh nghiệm; tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để tổ chức cá nhân biết, sử dụng, theo dõi giám sát.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ, công chức Sở Xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện mô hình “Một cửa điện tử liên thông” thời gian qua. Để duy trì bộ phận “Một cửa điện tử” hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và phát huy đầy đủ tính năng, tác dụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo Sở Xây dựng tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao, hàng tháng kiểm điểm, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá trong quá trình thực hiện. Đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc quy trình hoạt động của bộ phận “Một cửa điện tử”. Lãnh đạo của các phòng chuyên môn hàng tuần có đánh giá, xem lại các nội dung phân công, nếu có vướng mắc thì đề nghị đơn vị tư vấn hoàn chỉnh./.

Trâm Anh

Nguồn: bacgiang.gov.vn