Sở Xây dựng Bắc Giang khai trương Bộ phận “Một cửa điện tử”

sxd-bg-khaitruongmotcuadientu

Ngày 25/3, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ khai trương Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa hiện đại, liên thông do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt xây dựng. Phó Chủ tịch […]