Thực hiện các dự án “Tăng cường tác động của Cải cách hành chính” do UNDP tài trợ

UNDP là tổ chức phi chính phủ trực thuộc Liên hợp quốc hoạt động với mục tiêu viện trợ cho các quốc gia đang phát triển giải quyết các vấn đề như: Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ, Xoá đói giảm nghèo; Nâng cao vị thế của Phụ nữ; Môi trường, Biến đổi khí hậu, Rủi ro thiên tai… Tại Việt Nam, UNDP đặc biệt quan tâm tới Quản trị quốc gia theo nguyên tắc dân chủ và đã có thỏa thuận hợp tác với Chính phủ về việc Nâng cao chất lượng và hiệu quả của dịch vụ hành chính công cho người dân. UNDP đã lựa chọn 4 tỉnh, thành phố là Bắc Giang, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Cần Thơ để tiến hành các dự án “Tăng cường tác động của cải cách hành chính” và phối hợp với Bộ Nội Vụ thực hiện chương trình Hỗ trợ các địa phương trong việc thực hiện các sáng kiến về Cải cách hành chính và chia sẻ các kết quả để các địa phương khác học tập.

Tâm Việt Tech rất vinh dự được đồng hành cùng UNDP, Bộ Nội Vụ và Ban quản lý dự án các tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Cần Thơ thực hiện xây dựng hệ thống phần mềm một cửa điện tử và phần mềm chuyên dùng cho dự án “Tăng cường tác động của cải cách hành chính” ở các địa phương này.

Untitled Thực hiện các dự án Tăng cường tác động của Cải cách hành chính do UNDP tài trợ

Cụ thể, tại tỉnh Bắc Giang, Tâm Việt Tech đã thiết kế và xây dựng Phần mềm dùng chung hỗ trợ hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp huyện, cấp xã và Phần mềm phục vụ công tác quản lý kết quả tại cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh. Đến cuối năm 2014, phần mềm đã được hoàn thiện, triển khai và đưa vào vận hành chính thức tại các điểm: Sở Nội vụ, 4 đơn vị cấp Huyện và một số xã trực thuộc (UBND TP Bắc Giang và 2 phường, UBND Huyện Hiệp Hòa và 2 xã, UBND Huyện Lục Nam, UBND Huyện Yên Thế và 4 xã).

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Tâm Việt Tech thực hiện thiết kế, áp dụng thử và hoàn chỉnh Phần mềm dùng chung hỗ trợ hoạt động của bộ phận MC/MCLT cấp huyện và cấp xã. Phần mềm đã được đưa vào vận hành tại Sở Nội Vụ, 3 huyện và 3 xã trực thuộc. Đó là UBND Huyện Cẩm Xuyên và UBND xã Cẩm Thăng; UBND Huyện Can Lộc và UBND xã Đồng Lộc; UBND Huyện Lộc Hà và UBND xã Thạch Châu.

Các sản phẩm đầu ra của 2 dự án trên đều được Ban quản lý dự án các tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Giang và UNDP phê duyệt, đánh giá cao về chất lượng. Việc xây dựng hệ thống phần mềm này đã tạo điều kiện kết nối bộ phận một cửa với các cơ quan hành chính cùng cấp và giữa các cấp cho nên toàn bộ quá trình từ tiếp nhận, xử lý, theo dõi các bước xử lý, trả kết quả, truy xuất thông tin, nhận xét, đánh giá kết quả xử lý của người dân và tổ chức… được thực hiện trôi chảy, nhanh chóng, tiện lợi, minh bạch và có sự tương tác giữa người cung cấp dịch vụ và người hưởng thụ dịch vụ đó, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Còn tại thành phố Cần Thơ, hệ thống phần mềm một cửa điện tử đã được triển khai đồng bộ ở tất cả các đơn vị cấp Sở, Ngành, UBND Quận, Huyện và bước đầu đã đem lại nhiều hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho việc tương tác giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp cũng như đẩy mạnh việc thụ lý chuyên môn các hồ sơ bằng phần mềm, thành phố Cần Thơ đã đặt ra yêu cầu xây dựng Cổng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, hướng tới mức độ 4 của thành phố và phần mềm chuyên dùng tại các phòng chuyên môn cấp Quận, Huyện để tăng cường hiện đại hóa hành chính, hỗ trợ cho công chức tại các phòng ban. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cải cách hành chính, đặc biệt là kinh nghiệm làm việc cho các dự án do Tổ chức phi chính phủ tài trợ, Tâm Việt Tech đã được chọn lựa thực hiện bài toán nêu trên. Dự kiến đến hết tháng 8/2015, phần mềm sẽ được hoàn thiện và đưa vào vận hành chính thức.

Trong năm 2015, sản phẩm của Tâm Việt Tech sẽ được tiếp tục nhân rộng cho các đơn vị hành chính khác tại các địa phương Hà Tĩnh, Bắc Giang, Cần Thơ và góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính cũng như nâng cao chất lượng các dịch vụ công cung cấp cho người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ.