Triển khai xây dựng phần mềm một cửa và cung cấp dịch vụ hành chính công cấp huyện tại tỉnh Thanh Hóa

Ngày 24 tháng 10 năm 2014, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã kí kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt triển khai, xây dựng phần mềm một cửa và cung cấp dịch vụ hành chính công cấp huyện

Theo Báo cáo Đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2013, Thanh Hóa tuy thuộc top 10 tỉnh, thành phố có mức độ ứng dụng CNTT tốt nhất trong bảng xếp hạng mức độ ứng dụng  CNTT tổng thể của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (xếp thứ 6/63 tỉnh, thành phố) nhưng lại giảm 3 bậc so với năm 2012 (xếp thứ 3/63).

Vì thế, trong năm 2014, tỉnh tập trung hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Cụ thể, tỉnh đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện dự án: Triển khai mở rộng ứng dụng Công nghệ thông tin xây dựng phần mềm một cửa và cung cấp dịch vụ hành chính công cấp huyện và đặc biệt chú trọng đến hệ thống phần mềm với gói thầu Cài đặt, hiệu chỉnh phần mềm một cửa điện tử và bổ sung phân hệ phần mềm tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và phân hệ đánh giá sự hài lòng của người dân; đào tạo, chuyển giao công nghệ cho 8 đơn vị cấp huyện.

Qua quá trình đấu thầu, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã lựa chọn Tâm Việt Tech là đơn vị thực hiện xây dựng hệ thống phần mềm.

Tính tới hết năm 2014, Tâm Việt Tech đã xây dựng xong các phân hệ phần mềm tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và phân hệ phần mềm đánh giá sự hài lòng của người dân. Công ty cũng đã tiến hành đào tạo, tập huấn hướng dẫn sử dụng tại 2/8 huyện được chọn triển khai là: UBND Thị xã Sầm Sơn và UBND Huyện Tĩnh Gia. Tại UBND Thị xã Sầm Sơn, hệ thống phần mềm đã được đưa vào vận hành dùng thử.

Kết quả thực hiện gói thầu  được lãnh đạo và cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá rất cao. Hệ thống phần mềm được triển khai sẽ tạo ra môi trường nhanh chóng thuận tiện trong việc giải quyết thủ tục hành chính, giúp công dân có thể tương tác, tham gia đóng góp ý kiến, từ đó tăng cường, củng cố lòng tin của công dân với chính quyền.

Dự kiến đến hết tháng 2/2015 , Tâm Việt Tech thực hiện đào tạo sử dụng và chạy thử phần mềm tại 6 huyện còn lại là: UBND huyện Hậu Lộc, UBND huyện Ngọc Lặc, UBND huyện Nông Cống, UBND huyện Quảng Xương, UBND huyện Vĩnh Lộc, UBND huyện Triệu Sơn. Sau khi phần mềm được đưa vào hoạt động chính thức tại tất cả các điểm, Tâm Việt Tech sẽ tiếp tục hỗ trợ để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và thông suốt.