Triển khai xây dựng phần mềm một cửa và cung cấp dịch vụ hành chính công cấp huyện tại tỉnh Thanh Hóa

tin_bai_thanh_hoa

Ngày 24 tháng 10 năm 2014, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã kí kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tâm Việt triển khai, xây dựng phần mềm một cửa và cung cấp dịch vụ hành chính công cấp huyện Theo Báo cáo […]