Hội thảo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Yên Bái

STTTT – Ngày 31/7, Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2012. Đến dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Nguyễn Minh Hồng – Thứ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Ban chỉ đạo quốc gia về Công nghệ thông tin; các đồng chí lãnh đạo Vụ CNTT, Cục ứng dụng CNTT Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Tạ Văn Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Yên Bái; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp CNTT&TT: VNPT Yên Bái, Viettel Yên Bái, Công ty Bách Việt, Công ty Phúc Long và các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh.

toan%20canh%20hoi%20thao%20CNTT Hội thảo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Yên Bái 

Toàn cảnh Hội thảo đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2012

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Sở TT&TT, phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo CNTT tỉnh cho biết, trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đến thời điểm này lĩnh vực CNTT trên địa bàn tỉnh đã có sự phát triển mạnh mẽ, hạ tầng CNTT tỉnh Yên Bái được cải thiện đáng kể. 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có mạng LAN, trong đó có 90% máy tính được kết nối Internet; bình quân 2 cán bộ có 1 máy tính; hệ thống thư điện tử của tỉnh đã có trên 2.000 cán bộ công chức sử dụng để trao đổi văn bản, tài liệu; 13 sở, ngành, huyện đã ứng dụng phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp; việc đầu tư cho ứng dụng và phát triển CNTT được quan tâm, bước đầu đáp ứng được yêu cầu triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử của tỉnh hiện có 38 website của các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố đã đi vào hoạt động nền nếp, cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến các hoạt động của ngành, tích hợp cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3 bước đầu đã mang lại hiệu quả khả quan, tạo điều kiện phục vụ người dân và doanh nghiệp đăng ký dịch vụ công qua mạng nhanh chóng, thuận lợi. Năm 2011, Cổng thông tin điện tử tỉnh được xếp hạng tổng thể ở vị trí thứ 5/63 tỉnh thành trong cả nước.

Đồng chí nhấn mạnh CNTT ngày càng được sử dụng rộng rãi trong mọi hoạt động kinh tế, xã hội nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển và ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính, hướng tới Chính phủ điện tử trong xu thế hội nhập quốc tế, trong thời gian tới Ban chỉ đạo CNTT của tỉnh cần có những kế hoạch và giải pháp cụ thể để phấn đấu đưa chỉ số ứng dụng CNTT của tỉnh Yên Bái vào nhóm khá so với cả nước trong năm tới nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo CNTT tỉnh đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao hiệu quả trong hoạt động lãnh đạo, điều hành, quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới với năm nội dung như: yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các cấp cần quyết tâm quán triệt nhiệm vụ rõ ràng, thể hiện trách nhiệm người đứng đầu trong ứng dụng CNTT nhằm quản lý và phục vụ tốt xã hội thông tin đang phát triển nhanh như hiện nay; nâng cao nhận thức của mọi cán bộ, viên chức trong ứng dụng CNTT vào công tác quản lý điều hành; từng cơ quan cần xác định lộ trình kế hoạch ứng dụng chi tiết, xây dựng bước đi cụ thể; gắn CNTT trong quản lý nhà nước với cải cách hành chính; ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng cho CNTT; ưu tiên đầu tư hạ tầng cho CNTT, cần tập trung nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ quan trọng và cần có cơ chế hợp lý thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp vào thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo mô hình hợp tác công – tư.

Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá thực trạng và định hướng phát triển CNTT tỉnh Yên Bái như: vị trí xếp hạng CNTT – TT tỉnh Yên Bái; hạ tầng kỹ thuật viễn thông và CNTT; nguồn nhân lực; hạ tầng ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội… Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thời gian tới: nhóm giải pháp nâng cao nhận thức về vai trò của CNTT; tích cực xã hội hóa đầu tư cho phát triển hạ tầng viễn thông CNTT; đầu tư đột phá có trọng tâm, trọng điểm… Đồng thời tại Hội thảo cũng được nghe một số tham luận về chia sẻ những kinh nghiệm và định hướng phát triển ứng dụng CNTT: hiện trạng triển khai và định hướng ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước; đánh giá tình hình triển khai, ứng dụng phần mềm mã nguồn mở trong cơ quan Nhà nước; Mô hình, giải pháp, công nghệ triển khai ứng dụng CNTT xây dựng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Yên Bái; Mô hình, giải pháp, công nghệ ứng dụng và triển khai Hệ thống một cửa – Một cửa liên thông điện tử tỉnh Yên Bái; Mô hình, giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông triển khai hệ thống Y tế từ xa qua mạng của Công ty cổ phần công nghệ Bách Việt, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Tâm Việt; Những kinh nghiệm và định hướng phát triển ứng dụng CNTT trong ngành y tế…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu tỉnh cần đẩy mạnh việc sử dụng thư điện tử và hệ thống quản lý điều hành trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ Công trực tuyến, nâng dần các mức độ đặc biệt là các dịch vụ sử dụng nhiều; Xem xét ứng dụng CNTT tại bộ phận Một cửa để giải quyết thủ tục hành chính; Tăng cường đào tạo, bảo mật thông tin; Đẩy mạnh sử dụng phần mềm mã nguồn mở; Tuyên truyền đến người dân sử dụng dịch vụ công trên môi trường mạng.

Nguồn tin: http://sotttt.yenbai.gov.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=345:hi-tho-y-mnh-ng-dng-cong-ngh-thong-tin-trong-hot-ng-ca-c-quan-nha-nc-tnh-yen-bai&catid=86:tin-ni-bt&Itemid=131z

Trackbacks

  1. blog

    Hội thảo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Yên Bái