Hội thảo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh Yên Bái

Zone

STTTT – Ngày 31/7, Ban chỉ đạo CNTT tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2012. Đến dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Nguyễn Minh Hồng – Thứ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, […]

Năng lực Công nghệ

featured-1

Ngôn ngữ lập trình HTML/DHTML, Javascript, Perl, JSP, WML,XML/XSL, ASP.Net, PHP Giao thức kết nối XML/ XSL, Soap. Công cụ phát triển ứng dụng MS Visual Studio.Net, Zend, MOSS 2007/2010. Webserver IIS 6.0/7.0, Silver Stream Application Server, MS Site Server, Websphere Application Server,  BEA Weblogic, Apache Webserver, iPlanet Application Server. Hệ điều hành Windows Server […]