Năng lực Công nghệ

featured-1

Ngôn ngữ lập trình HTML/DHTML, Javascript, Perl, JSP, WML,XML/XSL, ASP.Net, PHP Giao thức kết nối XML/ XSL, Soap. Công cụ phát triển ứng dụng MS Visual Studio.Net, Zend, MOSS 2007/2010. Webserver IIS 6.0/7.0, Silver Stream Application Server, MS Site Server, Websphere Application Server,  BEA Weblogic, Apache Webserver, iPlanet Application Server. Hệ điều hành Windows Server […]

Chính sách chất lượng

featured-3

Tâm Việt Tech JSC luôn xác định công tác kinh doanh và cung cấp giải pháp là những yếu tố hàng đầu quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty. Với tôn chỉ như vậy, tập thể công ty chúng tôi cam kết : Luôn lắng nghe, trăn trở và sáng tạo giải […]

Dự án “Lập trình chức năng trao đổi trực tuyến môi trường web tích hợp với phần mềm một cửa” của Trường ĐHTN – ĐHQG TP.HCM do Tâm Việt Tech JSC làm chuyên gia cố vấn vượt qua vòng sơ tuyển của Cuộc thi Mùa hè sáng tạo năm 2013.

Trên cơ sở mô phỏng “Google Summer of Code” viết mã nguồn cho các dự án Phần mềm nguồn mở, áp dụng trong điều kiện Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam (VAIP), Văn phòng Công nghệ thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Cuộc thi “Mùa hè sáng tạo – […]